dczt ue efs zporr pwr
Aktualności
Kontakt
O nas
Opracowania Merytoryczne
Linki
Baza firm
Przypomnienie hasła
Rejestracja
Zaloguj

 

Liczba odsłon:
O nas
         
   
   

W ramach Projektu:

TRANSFER WIEDZY POMIĘDZY SFERĄ B+R A GOSPODARKĄ DOLNEGO ŚLĄSKA POPRZEZ TWORZENIE REGIONALNYCH SIECI NAUKOWO-GOSPODARCZYCH
zorganizowano 3 regionalne sieci naukowo-gospodarcze w obszarach: technologie informatyczne w medycynie i służbie zdrowia (E-zdrowie), biotechnologii i zawansowanych technologii medycznych (Biotech) oraz energii alternatywnych i odnawialnych (Energia).

Zadaniem naszych sieci jest tworzenie powiązań nauka-gospodarka m.in. poprzez tworzenie mechanizmów transferu wiedzy, tworzenie firm spin-off i start-up zakładanych przez profesorów i absolwentów oraz stworzenie systemu prowadzenia doktoratów i prac dyplomowych zamawianych przez przedsiębiorstwa.

Celem nadrzędnym Projektu jest stworzenie warunków dla szybkiego rozwoju trzech gałęzi gospodarki Regionu i wzrost jego konkurencyjności w tych obszarach. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez wzmocnienie współpracy między sektorem B+R a gospodarką co zaowocuje transferem innowacji i nowych technologii do przedsiębiorstw.

Realizacja Projektu umożliwi wzrost świadomości znaczenia wiedzy i innowacji dla rozwoju i wzrostu konkurencyjności Dolnego Śląska oraz zmniejszy bariery istniejące miedzy sferą nauki i praktyki gospodarczej. Działania podjęte w ramach tego programu umożliwią rozwój sieci instytucji wspomagających transfer wiedzy i technologii i w ostatecznym efekcie zwiększą dostęp firm zdolnych absorbować innowacje i nowe technologie do wyników badań naukowych.
W ramach projektu powstanie regionalny program informatyzacji usług w sektorze ochrony zdrowia oraz projekt zarządzania podmiotami tego sektora. Ponadto zostaną zaprojektowane i zbudowane 3 kompleksowe bazy danych zawierające zinwentaryzowane zasoby i elementy infrastruktury w dziedzinach: służby zdrowia, biotechnologii i zaawansowanych technologii medycznych oraz energetyki. Elementy te są zgodne z koncepcją rozwoju społeczeństwa informacyjnego i stanowią wartość dodaną projektu.

Realizacja Programu zakłada utworzenie w Regionie Dolnego Śląska sieci telemedycznej, umożliwiającą komunikację szerokopasmową w czasie rzeczywistym pomiędzy Zakładami Opieki Zdrowotnej (m.in. Szpitalami, Klinikami i Instytutami) w regionie, kraju i z wybranymi jednostkami w Europie.

Efektywność wdrażania Programu uzależniona jest od aktywnego włączenia się Jednostek Służby Zdrowia w zakresie przygotowania projektów oraz wniosków na ich dofinansowanie w ramach:

 • Funduszy Strukturalnych,
 • Budżetu Samorządów Terytorialnych
 • Budżetu Państwa.

Na bazie sieci telekomunikacyjnej w regionie planowane jest zainicjowanie kilku konkretnych projektów, które obecnie znajdują się w fazie przygotowania i są to:

 • teleradiologia;
 • telediabetologia;
 • telealergologia;
 • telekardiologia;
 • telegatrologia
 • teleginekologia
 • centrum danych medycznych (MDC).
 • i inne.

Projekt zostanie zainicjowany poprzez oficjalne zatwierdzenie składu i obowiązków zespołu projektowego przez inicjatorów. Zadaniem zespołu projektowego będzie organizacja, zarządzanie i przygotowanie projektu do wdrożenia, łącznie z pozyskaniem funduszy pomocowych. W trakcie realizacji projektu zespół projektowy będzie odpowiadał za realizację zadań projektu, celowe i efektywne wykorzystanie środków, monitorowanie przebiegu projektu zakończone przygotowaniem raportu.

 
     
Jeli chcesz otrzymywać na bieżąco wszelkie informacje o naszej działalności to zapraszamy do dopisania się do naszej listy mailowej:
dopisz   wypisz

Czy wiesz, że będąc zarejestrowanym użytkownikiem naszego serwisu dostajesz dostęp do wielu dodatkowych informacji?? Jesteś ciekawy jakich? Zajrzyj tutaj by dowiedzieć się wiecej o rejestracji...
Copyright © 2018 by www.e-Zdrowie.dczt.wroc.pl