dczt ue efs zporr pwr
Aktualności
Kontakt
O nas
Opracowania Merytoryczne
Linki
Baza firm
Przypomnienie hasła
Rejestracja
Zaloguj

 

Liczba odsłon:
"Wdrażanie zaawansowanych technologii kluczem do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności Regionu w latach 2007-2013"
         
   
   

Konferencja odbyła się 27 lutego 2006 r. w godz. 10.00 – 14.00 w hotelu Mercure Panorama we Wrocławiu przy Placu Dominikańskim 1

Poświęcona została prezentacji działań mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności Dolnego Śląska poprzez wzmocnienie powiązań nauki i gospodarki w naszym Regionie. Obrady dotyczyły w szczególności trzech obszarów tematycznych:

 • technologie informatyczne w medycynie i służbie zdrowia
 • energie alternatywne i odnawialne
 • biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne
 • W Konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki, gospodarki, samorządu i biznesu. Prelegentami byli przedstawiciele władz samorządowych, specjaliści z przemysłu, instytucji badawczo – rozwojowych oraz ośrodków naukowych z kraju i zagranicy.

  Program Konferencji:
  9:30-10:00 Rejestracja uczestników
  10.00 Uroczyste otwarcie
  Marszałek Województwa Dolnośląskiego
  dr Paweł Wróblewski
  Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Polskich
  prof. Tadeusz Luty
  10:10 – 10:30 Wykład Inauguracyjny
  Funkcjonowanie sieci naukowo – gospodarczych, szansa dla regionu.
  Prof. Mirosław Miller
  10:30 – 10:50 Funkcjonowanie sieci naukowo-gospodaczych w krajach UE
  Dr Alfred Helmerich, Geschäftsstelle kompetenznetze.de
  10:50-11:10 Wstępna analiza projektów z obszaru innowacji i nowych technologii zgłoszonych do bazy UMWD na lata 2007-2013
  dr Mieczysław Ciurla, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD
  11:10 – 11:15 Funkcjonowanie sieci na Dolnym Śląsku – www.dczt.wroc.pl - platforma informacji.

  11:15 – 11.45 Przerwa na kawę.

  11:45-13:45 Obrady w sesjach tematycznych

  Panel sieci e-Zdrowie

  11:45-12:05 Obszary działań i priorytety w zakresie sieci e-Zdrowie
  dr inż. Kazimierz Frączkowski
  12:05-12:25 Infrastruktura informatyczna województwa dolnośląskiego dla potrzeb telemedycyny
  dr inż. Józef Janyszek
  12:25-12:45 Praktyczne aspekty wdrażania nowoczesnych systemów IT w zarządzaniu szpitalem. Funkcjonalność usług telemedycznych w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotne
  dr inż. Piotr Mielecki
  12:45-13:05 Praktyka lekarza rodzinnego i podstawowa opieka zdrowotna – możliwości wykorzystania usług telemedycznych
  mgr Piotr Nowicki- Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni POZ
  13:05-13:30 Dyskusja Panelowa
  13:30-14:00 Lunch

  Panel sieci Energia
  11:45-12:00 Energetyka odnawialna i alternatywna na Dolnym Śląsku – szanse rozwojuprof. Zbigniew Gnutek
  12:00-12:15 Energetyka odnawialna i skojarzona w Grupie BOT
  Prezes Jerzy Łaskawiec Bełchatów-Opole-Turów
  12:15-12:30 Agroenergetyka – szansą rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska
  płk dr inż. Mieczysław Struś
  12:30-12:45 Możliwości wytwarzania wodoru z węgla i odnawialnych źródeł energii
  mgr inż. Jerzy Świądrowski- GIG, Katowice
  12:45-13:00 Model termiczny utworów solnych monokliny przedsudeckiej w aspekcie budowy i eksploatacji zbiorników kawernowych do przechowywania węglowodorów ciekłych i gazowych.
  dr inż. Herbert Wirth
  Współpraca KGHM z firmą ODERSUN w zakresie uruchomienia na skalę przemysłową produkcji cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych typu CISCut.
  mgr inż Edward Hadryś
  13:00-13:30 Dyskusja Panelowa
  13:30-14:00 Lunch

  Panel sieci Biotech
  11:45-12:05 Wstępne założenia realizacji zadań w obrębie poszczególnych grup tematycznych
  prof. Antoni Polanowski
  12:05-12:25 Praktyczne aspekty wdrażania zaawansowanych technologii
  Hasco-lek
  12:25-12:45 "CZT BioTechMed Łódź – obszary badawcze, możliwości, bariery."
  Przewodniczący Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN - Prof. Stanisław Bielecki
  12:45-13:05 Doświadczenia ośrodków badawczych w Niemczech
  Dr. Helena Sztajer z Ośrodka Badań Biotechnologicznych (GBF) w Braunschweig’u
  13:05-13:30 Dyskusja Panelowa
  13:30-14:00 Lunch

 
     
Jeli chcesz otrzymywać na bieżąco wszelkie informacje o naszej działalności to zapraszamy do dopisania się do naszej listy mailowej:
dopisz   wypisz

Czy wiesz, że będąc zarejestrowanym użytkownikiem naszego serwisu dostajesz dostęp do wielu dodatkowych informacji?? Jesteś ciekawy jakich? Zajrzyj tutaj by dowiedzieć się wiecej o rejestracji...
Copyright © 2018 by www.e-Zdrowie.dczt.wroc.pl